Exzerpten


09.06.2021 07:15
M Rezeption der Antike Balbina
steden) in fragmenten; boek 5 (over luchtdrukapparaten) is bewaard gebleven in een arabische. Kritische bespreking van recente literatuur tot 1962:. Schreef een groot werk over mechanica, in negen boeken. Daaruit blijkt dat. Schoene, s mechanicae syntaxis libri quartus et quintus (Berlin 1893). Jouw cookievoorkeuren, om m voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). P., die in het grieks schreef, is een goed stilist met een rijk vocabularium en een voortreffelijke kennis van de retorische hulpmiddelen. Skip to main content, academia. 1918, Philosophisch-historische Klasse 16, Berlin 1919).

K Otte, Das Sprachverstndnis bei.n vom Alexandrien (Beitrge zur Geschichte der biblischen Exegese 7, Tbingen 1967). (De opificio (De decalogo (Legum allegoriae; een grote allegorische commentaar op Gn, die gedeeltelijk bewaard is, meest in geschriften met afzonderlijke titels). Ga naar, vertalingen, synoniemen vertaling van Exzerpt, deesspaans3 vertalingen. (4 herennius Philo van Byblus, griekse grammaticus en geschiedschrijver (ca. Baumgarten, The Phoenician History. Die baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtums (Berlin/Leipzig 1927).

Hij stamde waarschijnlijk uit een van Palestina naar Egypte verhuisde priesterfamilie en genoot zowel een griekse als een joodse opvoeding; zijn kennis van het hebreeuws bleef echter zeer beperkt. A commentary (Leiden 1981). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan m en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken. Allegorisch de vier stromen van het paradijs als de vier hoofddeugden en Israei in Egypte ziet hij als de geest in de boeien van de materie. Bartelink Lijst van Namen.

Winiewski, Philon von Larissa. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten m volgen en verzamelen. Goodenough, The Politics. Filosofische tractaten (waarschijnlijk jeugdwerken.a. Met duitse vertaling en commentaar:. 85 vC griekse wijsgeer van de Midden-Academie, leerling van. Bardy (DTC 12, ). Mag men de anthropomorfe uitdrukkingen die de Bijbel met betrekking tot God gebruikt niet letterlijk opvatten en evenmin de categorien van het menselijk denken op God toepassen.

(2 philo van Byzantium, griekse werktuigbouwkundige uit de 3e of 2e eeuw vC, leerling (?) van. Marstrand, Arsenalet i Pirus og oldtidens byggeregler (Kopenhagen 1922). (3 philo van Larissa (ca. Brhier, Les ides philosophiques et religieuses.n d'Alexandrie (Paris 1908, 1950). Sandmel, Philo's Place in Judaism. Hij maakt onderscheid tussen geest en letter van de Schrift, tussen de diepe en de uiterlijke zin, maar houdt ondanks zijn allegorische exegese vast aan de historiciteit van de verhalen en aan de letterlijke zin van de rituele voorschriften. Testimonia und Kommentar (Ldz 1982). Philo, philo griekse eigennaam.

Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianism and Islam 1-2 (Cambridge Mass. Men neemt veelal aan (o.a. Hij zocht naar de harmonie tussen rede en openbaring. Ontwierp onder meer het tussen 346 en 330 vC gebouwde arsenaal. Feidman, Studies in Judaica. Vooral de alexandrijnse school ( Clemens van Alexandri en Origenes naderhand ook de cappadocische kerkvaders (in het bijzonder Gregorius van Nyssa ) hebben zijn invloed ondergaan.

Schramm, Philons Belopoiika (Abhandlungen der preussischen Akad. De jonge Cicero, die hem zeer hoog achtte. Mondsert, Les oeuvres.n d'Alexandrie (Paris 1962vv; deze uitgave in 35 delen is bijna compleet). Judaeus, New Haven, 125-321). Goodenough, A General Bibliography. Met engelse vertaling:. P., die leefde te Alexandri, waar de gedachtenwisseling tussen jodendom en hellenisme reeds eerder op gang gekomen was, zag het als zijn taak aan te tonen dat er een fundamentele overeenkomst bestond tussen de griekse filosofie. Bij de christenen vindt men onder meer Philo's gedachten over de goddelijke duisternis terug en over de ziel die vereniging zoekt met God. Lange tijd heeft men dit voor een verzinsel van. Vermelding verdienen: (1 philo van Eleusis, beroemde attische architect uit de tweede helft van de 4e eeuw.

Ă„hnliche artikel