These formulieren


02.02.2021 21:39
These Bedeutung, Beispiel & Beweisfhrung
The for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together. The label tag defines a label for many form elements. Dit is meestal niet wat men wil. Meestal zullen deze elementen voorzien zijn van een label dat de funktie van het element aangeeft. Was ist eine These? Aan de kant van de browser wordt aan ieder stukje data een naam gegeven en aan de kant van de server wordt ieder stukje aan de hand van zijn naam behandeld. Dit is een formele manier om een label aan een formulier te linken.

De gegevens moeten ook een naam krijgen. Dit is een inleidend artikel tot html formulieren. . Het veld voor de naam is een eenvoudig tekstveld met n regel. Het artikel native form widgets geeft meer details hierover. Hier zullen we ze rechts uitlijnen. Het is buiten het bestek van dit artikel om in te gaan op gebruiksvriendelijk formulierontwerp maar volgende publicaties kunnen daarbij nuttig zijn: In dit artikel bouwen we een eenvoudig contactformulier.

«Ein Thesenpapier dient dazu, eine mndliche Diskussion mit anderen ber ein Thema vorzubereiten. Diese Aussage ist keine These, sondern eine Feststellung. Het element input is een element dat zichzelf afsluit. Previous, next, the form Element, the html form element is used to create an html form for user input: form. Submit zendt de gegevens naar de webpagina die bepaalt wordt door het action attribuut van het form element. Het formulier bevat drie tekstvelden en een knop. Met een CSS stylesheet kan het wat netter gemaakt worden.

Dit attribuut bepaalt hoe het input element zich gedraagt. A form with input fields for text: form label for"fname" First name: /label br input type"text" id"fname" name"fname" br label for"lname" Last name: /label br input type"text" id"lname" name"lname" /form Try it Yourself this is how the html. Man spitzt darin die eigene Position zu einem Thema zu und bringt sie in Form von Thesen auf den Punkt.» (. Diskussion eines Referats mit Thesenpapier als Handout vorbereiten und so gezielt steuern. Dit heeft invloed op een specifieke eigenschap van html formulieren: de manier waarop de defaultwaarde wordt bepaald. form /form Start the Exercise Previous Next.

Het is buiten het bestek van deze gids om dieper op dit onderwerp in te gaan maar er zijn enkele voorbeelden te vinden in het artikel Sending and retrieving form data. Dit verdient de nodig aandacht omdat de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Tekstvelden zijn nog gemakkelijk te stylen maar bij andere widgets is dat niet. Zie het artikel, sending and retrieving form data voor getaileerde informatie over hoe attributen werken. Het is een container element als div of p maar het bevat ook een aantal attributen die aangeven hoe het formulier zich gedraagt.

Nu het html formuler klaar is kan het bekeken worden in een browser. Eine schriftliche Arbeit vorbereiten, klrung der eigenen Position (insbesondere auch, wenn in Gruppen geschrieben wird). Alle html formulieren beginnen met een form element als volgt: form action my-handling-form-page" method"post" /form Dit element definiert een formulier. De gebruiker is verantwoordelijk hoe het script de gegevens behandelt. Dus er moet een server voorzien worden om de gegevens te ontvangen en te verwerken.

Dit laat toe vast te leggen welke gegevens er van de gebruiker gevraagd worden. Html formulieren zijn de belangrijkste schakel tussen een gebruiker en een website of een applicatie. Op de server zal de script op de URL my-handling-form-page" de gegevens ontvangen als 3 waarden die ingesloten zijn in het http verzoek. Hier wordt de knop uitgelijnd met de andere widgets. Meestal zal dat naar de server zijn maar een webpagina kan de gegevens ook zelf interpreteren. De gebruiker wordt gevraagd naar de naam, het e-mailadres en het bericht dat hij wil verzenden. Alle attributen zijn optioneel maar in de praktijk wordt het aangeraden van steeds minstens het action attribuut en het methode attribuut te gebruiken. Het contactformulier is vrij eenvoudig en bevat drie tekstvelden, elk met een label.

Tenslotte iets over de syntax  input /. Het verschil tussen een html formulier en een gewoon html document is dat de gegevens die door het formulier verzameld worden naar een webserver moeten gestuurd worden. Zoals gezegd is een html formulier meestal een eenvoudige manier om de gebruiker te vragen naar gegevens en deze naar de webserver te sturen. Andere redenen zijn beschreven in het artikel: How to structure an html form. textarea daarentegen is geen element dat zichzelf afsluit zodat de gebruiker zelf moet zorgen voor de juiste afsluiting. .

Maar het ziet er niet erg netjes uit. Om het label en het veld uit te lijnen moet de vertical-align eigenschap van het textarea gewijzigd worden naar top. Klikken op een button knop doet in eerste instantie niets maar dat is verbazend nuttig omdat met JavaScript de gebruiker deze toets elke funktie kan geven. Maar dat is niet voldoende. Deze naam is belangrijk aan beide zijden. Voor het input element is het belangrijkste attribuut het type attribuut. Meer over stylen van html widgets is te vinden in Styling html forms. Het kan gecentreerd worden en er kan een boord rond getrokken worden: form Just to center the form on the page margin: 0 auto; width: 400px; To see the outline of the form padding: 1em; border: 1px solid #CCC;.

Ähnliche artikel